• Informacje O tym, że Internet to źródło wiedzy i rozrywki, wiedzą wszyscy. Większość zdaje sobie sprawę także z tego, że sieć może być metodą na zarabianie. W jaki sposób? Bardzo różny – od reklam aż po własną firmę. E-biznes –… więcej »

  • Informacje W 2014 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z możliwości posiadania statusu małego podatnika VAT. Powodem tej zmiany jest umocnienie się średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień przeliczenia limitu wynikającego z usta… więcej »

  • Informacje Studia wyższe to zazwyczaj szansa na zdobycie dodatkowego, kierunkowego wykształcenia, z nadzieją na lepsze stanowisko i zarobki. Jedną z opcji są w tym przypadku studia MBA, które – oprócz wiedzy – dają absolwentom także sp… więcej »

  • Informacje Własna firma to dla wielu osób wymarzona alternatywa pracy na etacie. Często jednak blokadą jest brak pomysłu na biznes, czy dokładniej – na to, co miałoby oferować nowe przedsiębiorstwo. Wydaje się bowiem, że tylko innowacja może pozwol… więcej »

  • Informacje Niejasności w umowach dotyczących świadczenia usług w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) są przeszkodą dla konsumentów i biznesu. Problem ten ma rozwiązać Komisja Europejska, która zwołała grupę ekspertów do zaproj… więcej »

  • Informacje godnie z art. 9a ust. 2 oraz art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.:  Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. (dalej: ustawa o PIT), podatnik, którzy w na… więcej »

  • Informacje Przedsiębiorcy muszą rozliczać się z fiskusem na podstawie wysokości uzyskanych przychodów, które muszą być odpowiednio ewidencjonowane. Przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego, ko… więcej »

  • Informacje Rozwój działalności gospodarczej pozwala na sukcesywne zwiększanie zysków czerpanych z niej. Jednakże, aby rozwijać swoją firmę, potrzebne są pieniądze. Można je pozyskać m.in. z kredytu bankowego na firmę. Zewnętrzne źródła fin… więcej »

  • Informacje Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% w Polsce, ale przedsiębiorcy w wielu przypadkach mogą stosować w swojej działalności preferencyjne wysokości stawek podatku od towarów i usług, między innymi stawkę 0%. Jedną ze specyficznych, preferen… więcej »

  • Informacje Wraz z końcem roku podatkowego na przedsiębiorców spada szereg obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem uzyskanych dochodów. Jakie deklaracje muszą złożyć i jakie powinni uwzględnić terminy rozliczeń, aby dopiąć wszystko… więcej »